Farmakokinetični ojačevalec

Farmakokinetični ojačevalec ali farmakokinetični stopnjevalec (angleško pharmacokinetic enhancer) je zdravilo, ki se uporablja za to, da poveča koncentracijo drugega zdravila v krvi.[1]

Primer farmakokinetičnega ojačevalca je ritonavir pri zdravljenju okužbe z virusom HIV. Sicer je ritonavir zaviralec proteaz, vendar se v zdravljenju HIV-a rabi zaradi drugega namena: je močan zaviralec citokroma P450 CYP3A4, encima, ki je sicer odgovoren za presnovo proteaznih zaviralcev v jetrih. Zato ritonavir v subterapevtskem odmerku v kombinaciji z drugim proteaznim inhibitorjem (na primer lopinavirjem, amprenavirjem, indinavirjem) zavre presnovo slednjega in s tem poveča njegove krvne koncentracije in s tem učinkovitost.[2][3]

ViriUredi

  1. http://napwa.org.au/taxonomy/term/871, vpogled: 7. 5. 2012.
  2. Desai X. L.: Pharmacokinetic enhancers for HIV drugs. Curr Opin Investig Drugs. 2009;10 (8): 775–786.
  3. Beers MH, Porter RS, Jones TV, Kaplan JL, Berkwits M. The Merck Manual, 18th Ed. Merck & Co., Inc., 2006., str. 1638.