Edling

Edling von Laussenbach je rodbina grofov, ki izhaja s Švabske. Že v 13. stoletju so se razširili na območju današnje Slovenije, imela je veliko posesti na območju primorske kot npr. v Vipavi, v Ajdovščini, na Vogrskem, v Gorici... Ko so se preselili v Ajdovščino, so veliko pripomogli k razvoju kraja. Predstavniki rodbine Edling so bili na pomembnih položajih ( npr. Ivan Jakob Edling je bil ožji cesarjev svetovalec). Rudolf Joseph von Edling

PredstavnikiUredi

Edling Janez Nepomuk Jakob (šolnik)

Edling Rudolf Jožef (duhovnik, škof, teolog)

Edling Albert (grof)

Edling Jakob (grof)

Janez Nepomuk Jakob EdlingUredi

1. maj 1751, Gorica - 1793, Dunaj

Janez Edling je bil šolnik. O njegovem zgodnjem življenju ne vemo veliko. Med letoma 1772-1774 postane administrator, kjer se tudi izpopolni v slovenščini. Ko na Dunaju izide splošna šolska naredba je ta posloveni. Leta 1977 postane referent ljudske šolske komisije. Pri deželnem glavarstvu je svetniki in član treh komisij. V notranji avstrijski šolski referent in gubernialni svetnik. Služboval pa je v Ljubljani. Bil je med soustanovitelji Academie Operosorcmin in bil tudi njen podpredsednik. Najvažnejše delo je opravil pri organiziranju slovenske osnovne šole. V slovenščino je prevedel tudi pedagoško knjigo.

Rudolf Jožef EdlingUredi

 
Rudolf Jožef Edling (1723-1803)

1.avgust 1723, Gorica - 8.december 1803, Lodi

Rudolf Edling je bil škof, nadškof in teolog. Svoj študij je opravil v jezuitskem kolegiju. Bil je svetniška duša. V konflikt pride z Jožefom ll in zato mora podati odpoved za nadškofa. Najprej je papež ne sprejme a kasneje jo mora. Nato odide v Lodi in živi v samostanu očetov Filipincev. Tam se ukvarja z učenjem otrok, pridigo ... Obiskoval je tudi različne slovenske kraje in tam govoril v slovenskem jeziku. V samostanu pa tudi umre. Po njegovi smrti ga povišajo v svetnika.

ViriUredi