Dušikasta kislina

Dušikasta ali dušikova (III) kislina je šibka enoprotonska kislina z molekulsko formulo HNO2 in molsko maso 47.0134 g/mol. Obstojna je le v obliki raztopine in soli (nitritov). Konstanta disociacije (pKa) znaša 3,40. Je šibkejša od dušikove (V) kisline.

Dušikasta kislina.

Dušikasta kislina se uporablja kot reagent za pripravo diazidov iz aminov.

PripravaUredi

Dušikasto kislino lahko pripravimo z dodatkom poljubne anorganske kisline k natrijevem nitritu.

RazpadUredi

Dušikasta kislina v raztopini hitro razpade po dveh možnih poteh:

2HNO2 → NO2 + NO + H2O
  • na dušikov oksid, dušikovo (V) kislino in vodo:
4HNO2 → 2HNO3 + N2O + H2O