Dušikovi oksidi (plini NOx) so binarne spojine dušika in kisika. Med njih spada tudi smejalni plin (N2O). Pri raztapljanju v vodi tvorijo kisline (HNO3, HNO2). So močni oksidanti.