Aktivna Slovenija je bila izvenparlamentarna politična stranka v Republiki Sloveniji. Nastala je 8. maja 2004 na ustanovnem kongresu v Novem mestu. Za prvega predsednika je bil izvoljen Franci Kek, mestni svetnik občine Novo mesto. Stranka je na volitvah v Državni zbor 2004 prejela 2,97 % glasov, kar pomeni, da ji je do vstopa v parlament zmanjkalo 1,03 % glasov vseh volivcev. S tem je Aktivna Slovenija postala največja izvenparlamentarna stranka. Prvi redni kongres stranke je bil organiziran januarja 2006; na njem je bil za predsednika ponovno izbran Franci Kek, za podpredsednika pa Vanja Alič. V letu 2006 ima stranka približno 2000 članov. Leta 2007 se je pridružila istega leta ustanovljeni stranki Zares - nova politika in tako prenehala obstajati.

Vodstvo uredi

Predsednik
Predsednik Sveta stranke
Izvršni odbor

Glej tudi uredi