Za druge pomene poglejte Diona (razločitev).

Diona na kovancu

Diona je v grški mitologiji Zevsova žena in mati boginje Afrodite.