Diadni produkt (oznaka ) je v multilinearni algebri tenzorski produkt dveh vektorjev, ki imata enako razsežnost. Rezultat je tenzor drugega reda in ranga 1. Imenuje se tudi tenzorski produkt vektorjev (zunanji produkt). Tako diadni produkt dveh vektorjev in , ki imata enako razsežnost, zapišemo kot:

Komponente uredi

Če imamo izbrano bazo  , so komponente   diadnega produkta  :

 

kjer je:

  •  
  •  

ali:

  .

Matrični zapis uredi

Diadni produkt lahko zapišemo tudi v matrični obliki. Vektor   zapišemo kot stolpični vektor v obliki:

 .

Vektor   pa je vrstični vektor  . Kot produkt obeh vektorjev dobimo kvadratno matriko v obliki:

 .

Iz tega vidimo, da je diadni produkt samo posebni primer Kroneckerjevega produkta.

Značilnosti uredi

Za diadni produkt veljajo naslednje značilnosti:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  .

Glej tudi uredi