{{{image}}}
{{{caption}}}
Kopenska vojska

Pehota
pehotne enote
konjeniške enote
gorske enote
motorizirane enote
mehanizirane enote
desantne enote
protidesantne enote
protioklepne enote
padalske enote
zračnoprevozne enote
zračnodesantne enote
zračnopristajalne enote
enote stezosledcev
izvidniške enote
vojaška policija
logistične enote
komunikacijske enote
diverzantske enote
minerske enote
Oklepne enote
Artilerija
Inženirstvo
bojni inženirci
Podporne enote
Logistika
enote RKBO

Desantne enote so lahke pehotne vojaška enota, ki so posebej izurjene, oborožene in opremljene za potrebe izvajanja desantov. Prvotna oblika desantnih enot so bili marinci, ki so bili prvenstveno namenjeni za izvajanje pomorskih desantov in izkrcanj, toda z razvojem tehnologije izvajajo tudi druge vrste desantov (zračni desant).

Glej tudi uredi