Mehanizirane enote

Kopenska vojska

Pehota
pehotne enote
konjeniške enote
gorske enote
motorizirane enote
mehanizirane enote
desantne enote
protidesantne enote
protioklepne enote
padalske enote
zračnoprevozne enote
zračnodesantne enote
zračnopristajalne enote
enote stezosledcev
izvidniške enote
jurišne enote
vojaška policija
specialne sile
komunikacijske enote
diverzantske enote
minerske enote
Oklepne enote
Artilerija
artilerijske enote
raketne enote
Inženirstvo
bojni inženirci
Podporne enote
logistične enote
enote RKBO
Drugo
rezervne enote
nadomestne enote

Mehanizirane enote so vse pehotne vojaška enota, ki so opremljene z oklepnimi transporterji in/ali pehotnimi bojnimi vozili.

Mehanizirane enote so hibrid med oklepnimi in motoriziranimi enotami. Zaradi sodobnega hitrega, mobilnega tempa bojevanja so mehanizirane enote pomembne, saj lahko le na ta način pehota sledi oklepnim enotam in tako zagotavljajo pehotno podporo tankom.

Glej tudiUredi