Inženirstvo

disciplina, katere cilj je uporabiti rezultate matematičnih, fizikalnih in naravoslovnih znanosti za reševanje problemov, ki prispeva k zadovoljevanju človekovih potreb

Inženirstvo je uporaba znanstvenih, ekonomskih, socialnih in praktičnih znanj z namenom načrtovanja, gradnje in vzdrževanja zgradb, strojev, naprav, sistemov, materialov in procesov. Disciplina inženirstva je zelo široka in zajema vrsto bolj specializiranih področjih inženirstva, vsako z bolj specifičnim poudarkom na posamezna tehnološka področja vrste uporabe.

Wattov dvojnodelujoči parni stroj, eden od glavnih gonilnih sil industrijske revolucije, nakazuje pomen tehnike v sodobni zgodovini. Ta primerek je razstavljen v veži glavne stavbe Višje šole za industrijsko načrtovanje (ETSIIM) v Madridu

Oseba, ki se ukvarja z inženirstvom, se imenuje inženir in tisti z licenco imajo lahko uradne nazive kot so: pooblaščeni inženir, strokovni inženir ali EUR ING.