Delo je bilo časopis, ki ga je izdajal Centralni odbor Komunistične partije Slovenije.

Časopis so tiskali v ilegalnih tiskarnahLjubljani in okolici ter na osvobojenem ozemlju. Izhajal je v letih 1940–1942. Urednik je bil Boris Ziherl, med sodelavci pa so bili Edvard Kardelj, Maks Strmecki, Franc Leskošek in Miha Marinko. Časopis je vseboval članke o dejavnosti Komunistične partije Jugoslavije, pravicah delavcev, vojni nevarnosti, fašizmu, o Osvobodilni fronti, narodnoosvobodilni vojski in partizanskih odredih Slovenije in nalogah Komunistične partije Jugoslavije v narodnoosvobodilnem boju.[1]

Glej tudi

uredi
  1. Enciklopedija Slovenije. (1988). Knjiga 2. Ljubljana: Mladinska knjiga.