Rodbina Cobenzl (Kobencelj) je bila plemiška družina, izvorno s Koroškega.

Cobenzl
Kobencelj
DržavaVojvodina Koroška
Vojvodina Kranjska
Mesto izvoraVojvodina Koroška
UstanovljenoPrvič omenjena v 13. stoletju

Zgodovina

uredi

Rodbina Cobenzl izhaja iz Koroškega, prvič pa je omenjena v 13. stoletju. Tam naj bi Frizelinus Cobenzl svoja posestva.

Pomembni člani

uredi
  • Krištof plemeniti Proseški --> bil je poveljnik gradu Štanjel med beneško vojno, kasneje se poroči z Ano iz grofske družine Logar. S to poroko pridobi v svojo last Predjamski grad.
  • Ana in Krištof --> ima dva sinova, Ulrik in Janez Cobenzl. Oba leta 1564 postaneta grofa, leta 1572 pa dobita gospostvo Kopriva.
  • Janez Cobenzl je bil zelo pomemben.Bil je goriški patricij, član, pa tudi predstojnik nemškega viteškega reda. Nadvojvodov tajnik, nadvojvodov komisar pri urejanju meje, nadvojvodov dvorni kancler,vicckancler, poslanik najrazličnejših cesarjev, pooblaščeni zastopnik raznih državnih zborov, deželni glavar, dal je sezidati palačo na Travniku v Gorici (sedanja Stara Gorica). Umrl je v Regensburgu med zasedanjem državnega zbora.
  •  
    Janez Karl Filip Cobenzl
    Janez Karl Filip Cobenzl (praprapraunuk J.C.) --> bil je poslanik Marije Terezije v raznih nemških državah, bil je prepoznan kot dober upravnik, saj se je zanimal za gospodarsko razvitost njegove dežele. V Bruslju je ustanovil akademijo znanosti (»Accademia degli Arcadi romano-sonciaci«). Član akademije je bil tudi slovenski pisatelj Jurij Japelj, soprevodnik Svetega pisma na slovenskem. Kot zanimivost pa še to, da je imel Janez Karl Filip kar deset otrok.
  • Najstarejši sin Janeza Karla Filipa Cobenzla, Ludovik Filip Cobenzl --> pisal je igre za francosko carsko gledališče, l.1797 je podpisal mir v Campoformiu, nekaj časa je bil predstojnik zunanjega ministrstva. L. 1798 je bil zopet poslanik v Peterburgu. Takrat se mu je posrečilo pridobiti Rusijo za zvezo proti Franciji. Pozneje je kot državni minister in podkanolor vodil posle vse države. L.1801 je podpisal mir v Luneville.