Centriol

celična struktura

Centriol je celična struktura, ki je le v živalski celici in celici nekaterih nižjih rastlin. Zgrajen je iz mikrotubulov in tvori nitke delitvenega vretena (so iz mikrotubulov in ujamejo kromatido oziroma kromosom ter ga povlečejo k sebi, pomembno pri delitvi celic). Vedno sta dva skupaj in v bližini jedra.