Živalske celice so vrsta evkariontskih celic in gradijo vse živali. Od rastlinskih celic se ločijo po tem, da nimajo celične stene, kloroplastov ter imajo le redko vakuole, ki pa so tudi manjše. Živalske celice so različnih oblik, odvisno od naloge, ki jo opravljajo. Ne morejo si proizvajati hrane (sladkorja) .

Zgradba tipične živalske celice:
1. jedrce 2. celično jedro 3. ribosomi 4. sekretorni mešiček 5. zrnati endoplazemski retikulum 6. Golgijev aparat 7. mikrotubuli 8. gladki endoplazemski retikulum 9. mitohondriji 10. vakuola 11. citoplazma 12. lizosom 13. centriola

Živalsko celico je odkril leta 1838 nemški znanstvenik Theodor Schwann.