Nadmorska višina

(Preusmerjeno s strani Mnm)

Nadmôrska višína je višina kakega kraja, merjena od ravni morske gladine (in ne od središča Zemlje). Razdalja od središča Zemlje do njene površine na srednji morski gladini je Zemljin polmer. Obala, stik morja in kopnega, ima torej nadmorsko višino 0 m. Pri krajih gre za nadmorsko višino neke izbrane točke, saj ima lahko kraj različno visoke dele. Predel z negativno nadmorsko višino se imenuje depresija: precejšen del Nizozemske in npr. glavno mesto Azerbajdžana Baku sta pod morsko gladino.

Nadmorska višina skupaj z zemljepisno širino in zemljepisno dolžino sestavlja geografski koordinatni sistem, s katerim enolično določamo lego poljubnega kraja. Včasih so nadmorsko višino določali z zapletenim sistemom merjenj in določanjem izhodiščnih točk, danes lahko s sprejemniki GPS določimo vse podatke precej natančno.

Največjo nadmorsko višino v Sloveniji ima Triglav (2864 m), najvišja točka na zemlji pa je vrh Everesta (8848 m).

Nadmorska višina se določa glede na neko referenčno točko. Slovenski zemljevidi imajo določeno nadmorsko višino glede na pomol Sartorio v Trstu.

Zunanje povezaveUredi