Kilometer

(Preusmerjeno s strani Km)

Kilometer (okrajšava km) je enota za merjenje dolžine, enaka 1000 metrom (predpona »kilo-« v mednarodnem sistemu enot označuje 1000).

Kilometrski kamen nekdnaje železniške proge med Brezovico in Vrhniko

Enota se običajno uporablja za razdalje med kraji po večjem delu držav sveta, značilni izjemi sta Združeno kraljestvo in ZDA, kjer so v uporabi milje.

1 kilometer je enako:

Glej tudi

uredi