Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Biotehniška fakulteta (kratica BF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani, s sedežem na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani. Nastala je 8. maja 1947 kot Agronomska fakulteta v Ljubljani, ki so ji kasneje dodali oddelke za gozdarstvo, veterinarstvo in živinorejo (danes Oddelek za zootehniko). Ob preoblikovanju Prirodoslovno matematične fakultete in ustanovitvi Oddelka za biologijo se je v začetku šestdesetih preimenovala v Biotehniško fakulteto. Po tistem so ustanovili še oddelke za živilstvo, lesarstvo in krajinsko arhitekturo, oddelek za veterinarstvo pa se je formiral v samostojno Veterinarsko fakulteto.

Danes je fakulteta organizirana v sedmih oddelkih, pod njenim okriljem pa delujeta tudi botanični vrt v Ljubljani in Centralna biotehniška knjižnica. Oddelek za biologijo ima ločeno knjižnico, v skupnem upravljanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo.

Trenutna dekanja je Marina Pintar.

Organizacija Uredi

 
Stavba oddelkov za agronomijo in krajinsko arhitekturo
 • Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo in fiziologijo rastlin
 • Katedra za entomologijo in fitopatologijo
 • Katedra za poljedelstvo in sonaravno kmetijstvo
 • Katedra za agrarno ekonomiko, ruralno sociologijo in razvoj podeželja
 • Katedra za informatiko
 • Katedra za statistiko
 • Katedra za pridelovanje krme in pašništvo
 • Katedra za kmetijsko tehniko
 • Katedra za genetiko, biotehnologijo in žlahtnjenje rastlin
 • Katedra za sadjarstvo
 • Katedra za agrometeorologijo
 • Katedra za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo
 • Katedra za vinogradništvo
 • Katedra za vrtnarstvo
 
Stavba oddelka za biologijo ob potoku Glinščica
 • Botanični vrt
 • Katedra za biokemijo
 • Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
 • Katedra za ekologijo in varstvo okolja
 • Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo
 • Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov
 • Katedra za zoologijo
 • Skupina za biološko izobraževanje
 • Katedra za gojenje gozdov
 • Katedra za gozdno tehniko in ekonomiko
 • Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko
 • Katedra za urejanje gozdov in ekosistemske analize
  • Skupina za uporabno matematiko
  • Skupina za urejanje gozdov in prirastoslovje
 • Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali
 
Stavba oddelka za živilstvo
 • Katedra za biotehnologijo
 • Katedra za humano prehrano
 • Katedra za kemijo
 • Katedra za mikrobiologijo
 • Katedra za tehnologijo mesa in gotovih jedi
 • Katedra za tehnologije rastlinskih živil
 • Katedra za vinarstvo
 • Katedra za vrednotenje živil
 • Katedra za živilsko mikrobiologijo
 • Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije
 • Katedra za tehnologijo lesa
 • Katedra za management in ekonomiko lesnih podjetij ter razvoj izdelkov
 • Katedra za lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin
 • Delovna skupina za patologijo in zaščito lesa
 • Delovna skupina za kemijo lesa
 • Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo, imunologijo, splošno živinorejo in konjerejo
 • Katedra za govedorejo, rejo drobnice, perutninarstvo, akvakulturo in sonaravno kmetijstvo
 • Katedra za etologijo, biometrijo in selekcijo ter prašičerejo
 • Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo
 • Katedra za prehrano
 • Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo
 • Katedra za mlekarstvo
 • Katedra za krajinsko planiranje in tehniko
 • Katedra za krajinsko kulturo

Glej tudi Uredi

Zunanje povezave Uredi


Koordinati: 46°2′57.33″N 14°28′31.09″E / 46.0492583°N 14.4753028°E / 46.0492583; 14.4753028