Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Oddelek za lesarstvo je eden od oddelkov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Nahaja se tik ob oddelku za gozdarstvo v Rožni dolini, Cesta VIII/34 v Ljubljani, nekoliko odmaknjen od preostalega kompleksa Biotehniške fakultete. Vse katedre se nahajajo na oddelku za lesarstvo, izjemoma katedra za tehnologijo lesa in delovna skupina za patologijo in zaščito lesa se nahajata na Gozdarskem inštitutu.

Logotip Oddelka za lesarstvo

Študijski procesUredi

Na Oddelku za lesarstvo sta na izbiro dve možnosti študija v skladu z Bolonjsko deklaracijo po uskajenem študijskem programu lesarstva:

A/1) prvostopenjski UNIVERZITETNI ŠTUDIJ LESARSTVA

 • usmerjen v raziskovalno-razvojno delo in za nadaljevanje študija na drugi stopnji (traja 3 + 2 leti - druga stopnja)
  • strokovni naslov: diplomirani inženir lesarstva – dipl.inž.les. (UN)

A/2) prvostopenjski VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ TEHNOLOGIJ LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV

 • usmerjen v pridobivanje aplikativnih znanj (traja 3 leta)
  • strokovni naslov: diplomirani inženir lesarstva – dipl.inž.les. (VS)

B/) drugostopenjski MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, ki ima dve usmeritvi:

 • Obdelovalne in predelovalne tehnologije lesa (traja 2 leti)
 • Trajnostna raba lesa (traja 2 leti)
  • strokovni naslov: magister inženir lesarstva - mag.inž.les.

C/) tretjestopenjski DOKTORSKI ŠTUDIJ BIOZNANOST - les in biokompoziti

OrganizacijaUredi

Pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za lesarstvo je organizirano v sklopu štirih kateder:

 • Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije
 • Katedra za tehnologijo lesa
 • Katedra za management in ekonomiko lesnih podjetij ter razvoj izdelkov
 • Katedra za pohištvo, lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin

Poleg tega na fakulteti delujejo še druge organizacijske skupine:

 • Delovna skupina za patologijo in zaščito lesa
 • Delovna skupina za kemijo lesa

ViriUredi

Zunanje povezaveUredi