Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Oddelek za biologijo je eden od oddelkov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v Biološkem središču ob levem bregu Glinščice na Večni poti v Ljubljani, nasproti Živalskega vrta, nekoliko odmaknjen od preostalega kompleksa Biotehniške fakultete.

Logotip Oddelka za biologijo

Trenutni prodekan za biologijo Biotehniške fakultete je Marko Kreft.

Študijski proces

uredi

Na Oddelku za biologijo se izvajajo naslednji študijski programi:

Zgodovina

uredi

Svoj začetek ima v Botaničnem in Zoološkem inštitutu leta 1919 ustanovljene Filozofske fakultete, pod okrilje botaničnega inštituta pa je takrat prešel še starejši botanični vrt v Ljubljani. Leta 1947 so ustanovili tudi antropološki inštitut. Tako je nastal biološki oddelek, ki je deloval znotraj takratne Prirodoslovno-matematično-filozofske fakultete, v okviru tega pa sta kmalu začeli delovati še skupini za rastlinsko in živalsko fiziologijo. Od Prirodoslovno-matematično-filozofske fakultete je po nekaj letih organizacijskih sprememb ostala Naravoslovna fakulteta, ko pa se je leta 1960 tudi ta preoblikovala, so Oddelek za biologijo pripojili takratni Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Ta se je leto kasneje preimenovala v Biotehniško fakulteto, del katere je Oddelek še danes.

Oddelek za biologijo je dolga leta doživljal prostorsko stisko, saj so bili zaradi razvoja novih disciplin in ustanavljanja novih raziskovalnih skupin skupni prostori z Inštitutom za biologijo Univerze premajhni. Leta 1993 se je skupaj z Inštitutom, ki se je medtem preimenoval v Nacionalni inštitut za biologijo, preselil v novozgrajeno biološko središče na Večni poti, leta 2023 pa se je Nacionalni inštitut za biologijo preselil v novozgrajeno sosednje Biotehnološko stičišče.

Organizacija

uredi

Pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za biologijo je organizirano v sklopu šestih kateder

  • Katedra za biokemijo
  • Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
  • Katedra za ekologijo in varstvo okolja
  • Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo
  • Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov
  • Katedra za zoologijo

Poleg tega na fakulteti delujejo še organizacijske skupine:

  • Delovna skupina za biološko izobraževanje
  • Center za čebelarstvo Biotehniške fakultete
  • Center za speleobiološke raziskave Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete v Postojnski jami
  • Tajništvo Oddelka za biologijo

V okviru Oddelka za biologijo delujejo tudi herbarij, zoološka in mikrobiološka zbirka, vse med najpomembnejšimi tovrstnimi zbirkami v Sloveniji, ter biološka knjižnica. Študentje biologije in sorodnih področij so organizirani v Društvo študentov biologije, ustanovljeno leta 1996.

Zunanje povezave

uredi