Binom

polinom z dvema členoma; polinom, ki je vsota dveh členov, od katerih je vsak enočlen

Binóm ali dvóčlénik je v matematiki izraz, ki ima dva člena (med členoma je plus ali minus).

Zgledi uredi

  •  
  •  
  •  
  •  

Kvadrat binoma a + b:

 

in kvadrat a - b je

 .

Glej tudi uredi