Člén (tudi člèn) je del matematičnega izraza, ki ga od drugih delov ločita znaka plus ali minus. V členu lahko nastopa le množenje in potenciranje .

Dva izraza s tremi členi: , .

Člen je lahko tudi del aritmetičnega ali geometričnega zaporedja.

Glej tudi uredi