Biček

nitasti celični organel, namenjen premikanju celice

Bíček ali flagél (latinsko flagellum) je nitasti organel, namenjen premikanju mikroorganizemske celice in prehranjevanju nepravih mnogoceličarjev. Značilen je za paličaste bakterije (bacile), nekatere mikroalge (evglenofite), praživali (bičkarje) in spužve.

Dve bakteriji iz rodu Vibrio z dobro vidnimi bički
Biček je tudi končni del tipalnice členonožcev.

Biček je kot vsi nitasti organeli zgrajen iz vijačnih - aktin in kroglastih - tubulin krčljivih proteinov . Aktin tvori mikrofilamente, ki so značilni gradniki bičkov bakterij. Tubulin pa tvori cevaste mikrotubule, ki so osnovni gradniki bička evkariontov (flagelatov in spužev). Biček evkariontov gradi 9 parov perifernih mirotubulov in dva centralna mikrotubula. Enako zgradbo ima tudi migetalka, le da je ta krajša kot biček.

Zunanje povezave

uredi
  •   Predstavnosti o temi Flagella v Wikimedijini zbirki