Bacillus je rod paličastih grampozitivnih bakterij, ki so povečini gibljive. Rod šteje 48 vrst.

Bacillus

Bacillus subtilis, obarvane po Gramu.
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Bacteria (bakterije)
Deblo: Firmicutes
Razred: Bacilli
Red: Bacillales
Družina: Bacillaceae
Rod: Bacillus
Cohn 1872
Vrste

Bacillus anthracis
Bacillus cereus
Bacillus coagulans
Bacillus natto
Bacillus subtilis
Bacillus thuringiensis
...

Ime so bacili dobili po svoji obliki, saj bacillus latinsko pomeni paličica. Pogovorno pogosto mislimo z izrazom bacil napačno na različne mikroskopske povzročitelje bolezni, kot so bakterije, virusi, enoceličarji ...

Bakterije iz tega rodu so aerobne in v neugodnih razmerah tvorijo endospore (so sporogene). Nekatere vrste iz rodu Bacillus so patogene. So katalazno aktivne.

Z medicinskega vidika sta pomembni zlasti dve vrsti: B. anthracis, ki povzroča vranični prisad, in B. cereus, katerega toksini povzročajo črevesne okužbe, podobne okužbam s stafilokoki.

Bacili na gojišču običajno zrastejo v večjih kolonijah, ki so nepravilnih oblik. Pod mikroskopom vidimo paličaste bakterije, v nekaterih opazimo ovalno endosporo.