Bekerél (angleško Becquerel, oznaka Bq) je izpeljana enota za merjenje aktivnosti radioaktivnega izvira. Določena je kot število razpadov na sekundo. Ker je število razpadov brez dimenzije, je potemtakem bekerel enak s-1. Starejša enota za aktivnost je kiri (oznaka Ci); 1 Bq = 2,7×10-11 Ci.

Bekerel je poimenovan po francoskemu fiziku Henriju Becquerelu, ki je za svoje zasluge pri odkritju radioaktivnosti skupaj s Pierrom in Marie Curie leta 1903 prejel Nobelovo nagrado za fiziko.