Amonijev sulfat
{{{napis_slike_skeleta}}}
Ime IUPAC Amonijev sulfat
Lastnosti
Kemijska formula (NH4)2SO4
Molska masa 132,14 g/mol
Videz fina bela higroskopna zrna ali kristali
Gostota 1,77 g/cm³ pri 50 °C
Tališče 235–280 °C (razkroj)
Topnost v vodi 70,6 g/100 mL (0 °C) and
103,8 g/100 mL (100 °C)
Kjer ni drugače navedeno, so podatki dani za
standardne razmere (pri 25 °C, 100 kPa).

Amonijev sulfat je anorganska spojina s formulo (NH4)2SO4, pogosto uporabljena kot umetno gnojilo. Vsebuje 21 % dušika kot amonijevi ioni in 24 % žvepla kot sulfatni ioni.

Lastnosti uredi

Amonijev sulfat ni topen v alkoholu ali tekočem amonijaku. Spojina je rahlo higroskopna in vpija vodo iz zraka pri relativni vlažnosti večji od 81 % (pri približno 20 °C).

Sinteza uredi

Amonijev sulfat je pripravljen komercialno z reakcijo amonijaka z žveplovo kislino (H2SO4).

Reakcijo ponazarja enačba: 2NH3 + H2SO4 ---> (NH4)2 SO4

Amonijev sulfat je pripravljen komercialno tudi iz amonijakove žgane pijače z gastifikacijo in je očiščen z rekristalizacijo. Oblikuje velike rombske prizme, ima nekoliko slan okus in je dobro topen v vodi. Vodna raztopina pri vrenju izgublja nekaj amonijaka in oblikuje kisle sulfate.