Para

snov v plinski fazi pri temperaturi pod kritično točko

Pára je kapljevina v plinasti obliki, ki običajno nastane z izparevanjem. Najpogosteje imamo v mislih vodno paro; ta pri normalnem tlaku izpari pri 100 °C, vendar ima para lahko tudi precej višjo temperaturo.

Voda po izhlapevanju iz skodelice vročega čaja kondenzira v vidne kapljice

Zunanje povezave

uredi