Red velikosti (površina)

(Preusmerjeno s strani 1 E+9 m²)
Seznam redov velikosti za površino
Red velikosti SI predpona Vrednost Zgled
10-8 0,055 mm2 velikost pike na sodobnem računalniškem zaslonu
10-6 mili- (mm2) 8 mm2 konica krogelnega kemijskega svinčnika
10-4 centi- (cm2) 5 cm2 poštna znamka
620 cm2 list formata A4, 210 × 297 mm
1 2-4 m2 pisarniška miza
102 100 m2 ≡ 1 ar
162 m2 igrišče za odbojko (9 × 18 m)
104 10000 m2 ≡ 1 ha
100 ar ≡ 1 ha
5,5 ha dno Velike piramide v Gizi
106 kilo- (km2) 2 km2 Monako (192. država na svetu)
108 563 km2 občina Kočevje (največja slovenska občina)
1010 20.253 km2 Slovenija
1012 mega- (Mm2) 2.5×106 km2 Sredozemsko morje
1014 5,1×108 km2 Zemlja
1016 6,4×1010 km2 Jupiter
1018 giga- (Gm2) 6,1×1012 km2 Sonce
1022 7,1×1016 km2 površina, ki jo zaobjame Zemljina tirnica okoli Sonca
1026 1.1·1012 km2 površina, ki jo zaobjame Plutonova tirnica okoli Sonca