1. kranjski deželni zbor

seznam Wikimedie

Prvi sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od aprila 1861 do januarja 1867.

Prvi sklic leta 1862

Sestava uredi

Prvi kranjski deželni zbor, ki je bil izvoljen marca 1861, je štel 37 poslancev. 8 poslancev mestne kurije so izvolile mestne občine in trgi, 16 ostale občine (kmečka kurija), 10 poslancev so volili veleposestniki, 2 pa trgovsko-obrtne zbornice. Poleg 36 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof.

Slovenska stranka je imela s 25 poslanci v prvem sklicu deželnega zbora absolutno večino. Nemška stranka je imela 11 poslancev, en poslanec pa je bi neodvisen.

Kmečka kurija uredi

Volitve v kmečko kurijo so bile 21. marca 1861.

Mestna kurija uredi

Volitve v mestno kurijo so bile 26. marca 1861.

Na nadomestnih volitvah je bil izvoljen:

  • J. Schloissnigg, 28. junij 1864 (Postojna - Vrhnika - Lož)

Trgovsko-obrtne zbornice uredi

Veleposest uredi

Veleposestniki so volitve izvedli 28. marca 1861 v Ljubljani.

Izvoljeni na nadomestnih volitvah:

  • Ludvik vitez Gutmannsthal, 5. januarja 1866
  • Albin grof Margheri, 3. decembra 1866
  • Franc Rudež, graščak v Ribnici, 3. decembra 1866

Virilist uredi