Črni smodnik

Smodnik, imenovan tudi črni smodnik, je mešanica žvepla, oglja in kalijevega nitrata. Gori hitro in proizvajajo velike količine vročih plinov in trdnih snovi, ki se lahko uporabljajo kot pogonsko gorivo v strelnem orožju in kot pirotehnično sestavo v ognjemetu. Izraz smodnik se nanaša tudi na splošno za druga pogonska goriva v prahu. Moderna strelna orožja ne uporabljajo tradicionalnega smodnika (črn prah), opisanega v tem članku, ampak uporabljajo brezdimni smodnik. Antična orožja ali replike starinskega orožja pogosto uporabljajo nadomestek črnega smodnika.

Črni smodnik
Pyrodex powder ffg.jpg
Identifikatorji
EC število
  • 2311418
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) R5 - segrevanje lahko povzroči eksplozijo

R8 - v stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar R10 - vnetljivo

S-stavki (zastarelo) S2 - hraniti izven dosega otrok

S7/8 - hraniti v tesni zaprti posodi na suhem

S16 - hraniti ločeno od virov vžiga

Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Identifikacija snovi ali pripravkaUredi

Črni smodnik je mešanica kalijevega nitrata (KNo3), oglja in žvepla (S). Kalijev nitrat zagotavlja kisik za reakcijo, oglje zagotavlja ogljik (C) za gorivo in žveplo zagotavlja gorenje, znižuje temperaturo vžiga in povečuje hitrost zgorevanja. Dobimo ga tako, da granule sestavin zmešamo v plastični ali leseni posodi v razmerju: 75 % kalijevega nitrata, 15 % oglja in 10 % žvepla. Črni smodnik se lahko izvede samo z uporabo kalijevega nitrata in oglja, vendar brez žvepla v prahu nima tako močnega učinka. Gori zelo hitro, pri gorenju nastaja velika količina vročega plina, sestavljenega iz ogljikovega dioksida in monoksida, vode in dušika ter trdih delcev kalijevega sulfida. Uvršča se med eksplozive z relativno počasnim razkrojem in s tem posledično manjšim učinkom eksplozije.

Zgodovina uporabe črnega smodnikaUredi

Črni smodnik je bil izumljen, dokumentiran in uporabljen v Starodavni Kitajski, kjer kitajske vojaške sile prvič uporabijo orožje ter tehnologijo na podlagi črnega smodnika ( rakete, puške, topove ) ter eksploziva ( granate ter različne vrste bomb ) proti Mongolom, kjer so le ti hoteli doseči ter okupirati utrjeno kitajsko mesto na severu Kitajske. Potem ko Mongoli osvojijo Kitajsko ter ustanovijo dinastijo Yuan, le ti uporabijo kitajsko orožje na podlagi črnega smodnika za invazijo na Japonsko. Kitajci so uporabljali črn smodnik tudi kot pogonsko gorivo za rakete. Še vedno pa se krešejo mnenja, kot npr. kdo je odkril kolo, kdo je izumil oz. odkril črni smodnik pred ali za Kitajci oz. njihovi sosedi ter bližnjimi kulturami. Velik problem za akademski študij je pripravljen dostop do originalnih oz. prvotnih virov. Poleg tega je težko natančno prevesti prvotne vire, predvsem srednjeveških kitajskih besedil, ki uporabljajo metafore za opis nepojasnjenih pojavov v sodobni znanstveni jezik s svojo togo opredeljeno terminologijo. Težave pri prevajanju povzročajo tudi napake ali ohlapne razlage, ki mejijo na umetniško licenco. Oceno vseh argumentov in temeljit pregled literature presega namen tega članka. Namesto, da članek zavzame neko uradno stališče, bo članek predstavil vse argumente, ki jih da bralcu na voljo.

Uporaba črnega smodnikaUredi

Črni smodnik je zelo primeren v modernih vojskah za slepe naboje, signalne rakete, petarde, simulator topniškega ognja. Poleg tega, da se črni smodnik uporablja kot eksploziv, so v zgodovini črni smodnik uporabljali tudi za druge namene, in sicer po bitki pri Aspern-Essling (1809), je kirurg iz Napoleonove vojske Larrey proti pomanjkanju hrane za ranjence v njegovi oskrbi pripravljal juho iz konjskega mesa, za nadomestek soli pa je uporabljal črni smodnik.