Odpre glavni meni

Gorenje (kemija)

kemijska reakcija

Gorenje je kemijska reakcija pri kateri se porabljata kisik in gorivo, nastaja pa ogljikov dioksid, voda, toplota in svetloba. Gorenje je lahko popolno ali nepopolno.