Gorenje (kemija)

kemijska reakcija

Gorenje je kemijska reakcija pri kateri se porabljata kisik in gorivo, nastaja pa ogljikov dioksid, voda, toplota in svetloba. Gorenje je lahko popolno ali nepopolno.