Argument

razločitvena stran Wikimedie

Argumènt ima več pomenov:

Argument v matematiki uredi

Argumènt ima v matematiki vsaj tri pomene:

  • parameter ali neodvisna spremenljivka, podana funkciji; če je f(x) vrednost funkcije, je x argument
  • v polarnem zapisu kompleksnih števil z = |z| e je φ argument
  • dokazni razlog

V računalništvu je argument neformalni izraz za parameter - spremenljivko ali vrednost - podano podprogramu, funkciji ali programu. Raba je skladna s prvim pomenom v matematiki.