Ziljica

Ziljica (tudi Jezernica, it. Rio di Lago oz. T. Slizza) je reka, ki izvira pod Nevejskim prevalom v Italiji in teče po Rabeljski oz. Jezerski dolini preko Rabeljskega jezera skozi Rabelj (Cave del Predil) proti Trbižu ter se nato pri Podkloštru (v Avstriji) izliva v Ziljo.