Zenitna razdalja oziroma zenitni kot (oznaka z ali θ) (ali v sfernem koordinatnem sistemu tudi polarni kot, inklinacija ali kolatituda) je v astronomiji kot med smerjo proti zenitu in smerjo proti nebesnemu telesu. Meri se jo v kotnih meskih enotah. Zavzame lahko vrednosti od 0° (zenit) do 180° (nadir). Horizont je pri zenitnem kotu 90°.

Zenitna razdalja na nebesni krogli (označena rdeče)

Zenitna razdalja se lahko izračuna iz znane altitude (α) :

z = 90° - α

Pri tem lahko α lahko zavzame vrednosti od +90° do -90°.

V

Glej tudi uredi