Nebesni koordinatni sistem

krogelni koordinatni sistem za označevanje lege nebesnih teles

Nebésni koordinatni sistem je sferni koordinatni sistem, ki ga uporabljamo v astronomiji za določanje lege nebesnih teles.

Uporabljajo se različni nebesni koordinatni sistemi, vsi pa uporabljajo preslikavo nebesnih teles na nebesno kroglo. Med seboj se razlikujejo samo po izbrani ravnini, ki razdeli nebesno kroglo na dva dela (dve polobli). Na nebesno kroglo preslikamo tudi koordinatni sistem, ki je podoben geografskemu koordinatnemu sistemu.

Nebesne koordinatne sisteme imenujemo po izbrani ravnini.

Uporabljajo se:

Najpogosteje se uporabljajta horizontni in ekvatorski koordinatni sistem, ostali se redko uporabljajo. Koordinate v horizontnem koordinatnem sistemu so odvisne od zemljepisne širine in dolžine na kateri se nahaja opazovalec. Takšne vrste nebesnih koordinatnih sistemov imenujemo krajevni ali mestni koordinatni sistemi.

Uporabljata se dva ekvatorska koordinatna sistema:

  • relativni ekvatorski koordinatni sistem (nekateri ga imenujejo tudi prvi ekvatorski koordiantni sistem). V tem sistemu so koordinate odvisne od lege opazovalca.
  • absolutni ekvatorski koordinatni sistem (ali drugi ekvatorski sistem). V tem sistemu koordinate niso odvisne od lege opazovalca.

Efemeride se podajajo v ekvatorskem koordinatnem sistemu tako, da niso odvisne od kraja, kjer se opazovalec nahaja. Prav tako se ne menjajo zaradi navideznega vrtenja nebesne krogle.

Pregled nebesnih koordinatnih sistemov uredi

Ime koordinatnega
sistema
Referenčna ravnina Osnovna smer Središče Dolžina Oznaka dolžine Širina Oznaka širine
horizontni horizont poldnevnik opazovalca stojišče opazovalca azimut Az, A altituda Alt, α
ekvatorski ekvator pomladišče središče Zemlje deklinacija δ, (Dec) rektascenzija α, (RA)
ekliptični ekliptika pomladišče središče Zemlje longituda λ latituda β
galaktični galaktična ravnina središče Rimske ceste središče Sonca galaktična longituda l galaktična latituda b
supergalaktični supergalaktična ravnina presečišče supergalaktične
in galaktične ravnine
Rimska cesta supergalaktična dolžina SGL supergalaktična širina SGB

Zunanje povezave uredi