Altituda ali višina (tudi elevacija) nebesnega telesa je ena izmed nebesnih koordinat, ki se uporabljajo v horizontnem koordinatnem sistemu. Druga koordinata v tem sistemu je azimut.

Definicija horizontnih koordinat (rdeče – azimut, zeleno – altituda)

Altituda je kotna oddaljenost nebesnega telesa od horizonta. Nebesna telesa, ki so nad horizontom, imajo vrednosti altitude od 0° do +90° (nadglavišče), telesa pod horizontom pa imajo altitudo med 0° in -90° (nadir).

Altituda je odvisna od kraja, kjer se nahaja opazovalec.

Zenitna razdalja uredi

Kotna razdalja od nebesnega telesa do zenita se imenuje zenitna razdalja. Altituda in zenitna razdalja skupaj tvorita kot 90º.

Glej tudi uredi