Zemljiška odveza je zgodovinski izraz, ki označuje ukinitev podložništva in odpravo vrhovnih pravic gosposke nad zemljišči. Z zemljiško odvezo je bilo konec fevdalnega družbenega reda.

Na slovenskem je bila zemljiška odveza formalno uvedena z Zakonom o odpravi tlačanstva, ki sta ga sprejela 7. septembra 1848 avstrijski parlament in cesar Ferdinand I.

Viri uredi

  • Anton Krošl, »Zemljiška odveza na bivšem Kranjskem; Organizacija in delo zemljiškoodveznih organov 1849 - 1853«, 1941 Ljubljana, Doktorska dizertacija