Zavarovana območja Slovenije

Zavarovana območja Slovenije so geografska območja v Sloveniji, ki so z Zakonom o ohranjanju narave opredeljena in zavarovana.

Vrste zavarovanih območij uredi

Veljavna zakonodaja (Zakon o ohranjanju narave) opredeljuje naslednje vrste zavarovanih območij (varstvene skupine ali kategorije):

 • širša zavarovana območja
  Narodni park (kategorija IUCN II/V): trenutno 1
  Je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu parka pa so lahko tudi območja večjega vpliva človeka, ki je z naravo skladno povezan.
  Regijski park (kategorija IUCN V): trenutno 3
  Je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.
  Krajinski park (kategorija IUCN V): trenutno 41
  Je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.
 • ožja zavarovana območja
  Strogi Naravni rezervat (kategorija IUCN I): trenutno 1
  Naravni rezervat (kategorija IUCN I ali IV): trenutno 52
  Naravni spomenik (kategorija IUCN III): trenutno 623

Skupaj ima Slovenija z različnimi varstvenimi kategorijami trenutno zavarovanega 11,5 odstotka ozemlja. Do leta 2008 naj bi se ta delež povečal za pet odstotkov, do leta 2014 pa za deset odstotkov.

Biosferni rezervat uredi

Biosferni rezervat so območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki so mednarodno priznani znotraj UNESCO MAB programa za spodbujanje in prikazovanje uravnoteženega odnosa med ljudmi in naravo. V Sloveniji sta vpisana v mrežo biosfernih rezervatov Biosferni rezervat Julijske Alpe (Triglavski narodni park), Kraški biosferni rezervat (Škocjanske jame) in širše območje Kozjanskega z Obsoteljem.

Natura 2000 uredi

V okviru evropskega omrežja naravovarstvenih območij Natura 2000 pa ima Slovenija varovanega 35,5 odstotka ozemlja. Od tega je s parki trenutno pokritega okoli 25 odstotkov omenjenega omrežja. Območja Natura 2000 so posebna varstvena območja in jih ne uvrščamo med zavarovana območja.

Nedovoljeni posegi v zaščitena območja uredi

Okoljevarstveniki se pogosto srečujejo z nedovoljenimi posegi v prostor, kot so črna odlagališča, goloseki in kamnolomi. V prihodnosti naj bi se z načrtovano gradnjo hidroelektrarn, vetrnih elektrarn, turističnih naselij in avtocest število okolju neprijaznih posegov še povečalo.

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi