Kamnolom je površinski kop, namenjen pridobivanju in proizvodnji tehničnega in okrasnega kamna, ter nekovinskih mineralnih surovin, ki jih potrebuje gradbeništvo in industrija gradbenega materiala.

Kamnolom v Carrari
Kamnolom (Srednjeafriška republika)

Glede na čas obratovanja poznamo stalne, začasne in opuščene kamnolome. V Slovenji je evenditiranih 153 kamnolomov. Od tega 83 stalnih, 51 občasnih in 19 opuščenih.