Natura 2000 območja za ptice v Sloveniji

seznam Wikimedie

Območja Natura 2000 za ptice so posebna območja varstva, ki jih morajo na osnovi 4. člena Ptičje direktive države članice Evropske unije določiti za varstvo ogroženih vrst ptic. V Sloveniji so bila območja Natura 2000 za ptice določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) aprila 2004. Določenih je bilo 26 območij s skupno površino 461.819 ha, kar znaša 23 % ozemlja države.

Seznam območij Natura 2000 za ptice v Sloveniji

uredi

Spremembe omrežja Natura 2000 je Vlada RS določila 19. aprila 2013 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) - Ur.l. RS, št. 33/2013. Po novem je določenih 368 območij, od tega 30 na podlagi direktive o pticah.

Zunanje povezave

uredi