Wikipedija:WikiProjekt Standardizacija nasledstvenih polj/Smernice

Sledeče smernice skrbijo za pravilno uporabo in oblikovanje nasledstvenih polj v celotni Wikipediji. To vključuje ravnanje z glavami, nazivi, sezname nasledstev in sklicev, kot tudi vrstni red seznamov in drugih slogovnih vprašanj. Za informacije o delovanju nasledstvenih polj in navodila za njihovo kreacijo najdete na dokumentacijski strani. Za popolni seznam nasledstvenih predlog, ki jih ima pod nadzorom ta projekt, glej stran za predloge.

Slovarček uredi

 • nasledstveno polje (ang. succession box) – Tabela, ki vsebuje spisek pomembnejših nazivov, nagrad in drugih podeljenih časti, ki jih je prejel subjekt članka (običajno je to posameznik). Nazivi, nagrade, ... imajo to lastnost, da se jih lahko deduje ali predaja od enega imetnika do drugega.
 • nasledstvena veriga (ang. succession chain) – Množica posameznikov ali organizacij, ki so povezani s predajanjem določenega naziva, nagrade, itd od enega do drugega. Širše pogledano je to veriga člankov, ki se nanašajo na te posameznike ali organizacije
 • nasledstvena vrstica (ang. succession line) – Ena vrstica v nasledstvenem polju, ki je sestavljena iz celice predhodnika, celice naziva in celice naslednika (običajno kreirani s pomočjo predlog s-bef, s-ttl in s-aft).
 • glava (ang. header) - Obarvana vrstica, ki vsebuje naslov in je umeščena pred eno ali več vrstic znotraj nasledstvenega polja. Glave razporedijo nasledstvene vrstice v tematske skupine.
 • pipa (ang. pipe) – Znak pipa ("|") ločuje parametre od imena predloge in parametre med seboj. Potrebni so tudi pri notranjih povezavah ([[Ciljna datoteka|Ista ciljna datoteka, različno ime]]).

Splošno uredi

Spodnje smernice se nanašajo na nasledstvena polja vseh tipov, razen če ni drugače omenjeno.

Vkjučevanje slik uredi

V nasledstvena polja NE vključujte slik, zaradi standardiziranega izgleda in potencialnih problemov pri njihovem pravilnem prikazovanju znotraj polj. Urejevalci naj slike iz nasledstvenih polj odstranijo.

Letnice in datumi uredi

Časovno obdobje, v katerem je oseba imetnik naziva, se vnese v parameter "years" v srednji celici vsake nasledstvene vrstice - prikaže se tik pod samim nazivom. Datumi odražajo de facto pridobitev naziva. Lahko gre za prevzem (v primeru službovanja) ali smrti predhodnika subjekta (kadar je naziv deden).

Kot vse informacije v članku, se naj datumi ozirajo na zanesljive vire. Običajno ni velike potreba za navajanje virov znotraj nasledstvenega polja, saj je informacija običajno ponovljena iz drugega dela članka. Če pa je datum omenjen le v nasledstvenem polju, uporabite predlogo s-ref, ki je namenjena navajanju virov znotraj naledstvenih polj. Pozebno pozornost namenite polnim datumom, kjer se zlahka lahko pojavijo napake; polni datumi so lahko navedeni le če obstaja zanesljiv vir za celotno nasledstveno verigo. Vnosu polnih datumov za enega imetnika in samo letnic pri drugem imetniku se moramo izogibati.

Znotraj ene tematske skupine nasledstvenih polj (t.j. polj pod eno glavo), naj bodo polja v kronološkem vrstnem redu - zgodnejša službovanja naj bodo pred kasnejšim.

Oblika datumov uredi

V veliki večini nasledstvenih vrstic je časovno obdobje podano z letnicami (npr.: 1973–1975). Kot je omenjeno zgoraj pa se lahko vnesejo tudi polni datumi (npr.: 9. september, 1909 – 10. oktober, 1910). Za pravilen zapis datumov glejte slogovni priročnik (brez notranjih povezav). Če časovno obdobje še ni dokončano, ampak še traja, vnesite besedo "danes" namesto končnega datuma (npr.: 2007–danes ali 14. november 2007 – danes).

V zgoraj navedenih primerih datume povezuje pomišljaj en-dash, ki se ga lahko zapiše s kodo (–) ali enostavno – (Windows: Alt+0150; MacOS: option + -). Ta znak naj se nebi zamenjeval s krajšim vezajem ("-") niti ne z najdaljšim pomišljajem em-dash ("—"). En-dash pomišljaj ni obdan s presledki, če gre le za letnice; če pa datum vsebuje presledke naj bodo presledki vključeni tudi pred in za pomišljajem.

Za obdobja, ki se začnejo in končajo v istem letu obakrat navedite letnico (npr., 7. marec 1980 – 31. avgust 1980 in ne 7. marec – 31. avgust 1980). Na drugi strani, če datumi niso podani, navedite letnico le enkrat (npr., 1886 in ne 1886–1886).

Če je oseba lastnik istega naziva v več časovnih obdobjih, lahko letnice med seboj ločite z vejico (npr., 1991, 1992 ali 2000, 2004, 2008). Obstaja tudi tip nasledstvene verige, ki ne uporablja nobenih datumov: vrstni red nasledstva (npr: predsedniška linija nasledstva v Združenih državah).

Če je datum neznan, vnesite namesto datuma besedo "neznano" (npr., neznano – 410 BC). ZA približne datume uporabi "c." ali "ca."

Nazivi uredi

Sledeče smernice se nanašajo na nazive, ki se pojavljajo v osnovnih predlogah znotraj nasledstvenih polj.

Višje angleško plemstvo (peers) in aristokracija uredi

Vsi plemiči naj bi se poimenovali z njihovimi nazivi, ne z imeni. Uporabi naj se njihov polni naziv in ne le skrajšana oblika Lord/Lady X— ki lahko povzoči zmešnjavo pri naslavljanju baronetov (glej spodaj).

Ustrezna oblika za lastnike teh nazivov je kot je to navedeno v spodnjih dveh primerih:

Predhodnik: 
Liverpoolski earl
Predsednik vlade Združenega kraljestva
10.april 1827 – 8.avgust 1827
Naslednik: 
Vikont Goderich
Predhodnik: 
Bedfordska vojvodinja
Mistress of the Robes
1883–1885
Naslednik: 
Buccleuchska in queensberryska vojvodinja
 • »Earl« je britanski plemiški naslov, ki se uvršča pod vojvodo, pomeni pa plemiča, ki ima v posesti več grofij.
 • »Duke« (vojvoda) je posednik vojvodine, vseh njenih sredstev in večine prebivalstva v njej. Podrejen je kralju in princu (prestolonasledniku), je pa na ravni baronov.
 • »Princ«, ki ga slovensko zgodovinsko izrazoslovje – ko ne gre za prestolonaslednika – prevaja kot »kneza«. »Knez« predstavlja višjo hierarhično lestvico, ki pa ni omejena le na eno kastno raven: vitezu je knez grof, grofu vojvoda in vojvodu npr. kralj.

Če obstaja dva ali več plemičev z istim imenom naziva morajo biti nazivi podrobneje opredeljeni s številko. Glej sledeči primer:

Predhodnik: 
Drugi pembroški earl
Wiltshirski Lord Lieutenant
1601–1621
Naslednik: 
Tretji pembroški earl

Baroneti in vitezi uredi

Baronetstvo je dedni britanski častni naziv med višjim angleškim plemstvom (peer)in vitezom. Ustrezna oblika za baronete je "Sir [ime priimek], Bt" in za baronetinje "Dame [ime priimek], Btss". Glej sledeči primer:

Predhodnik: 
Sir John Gilmour, Bt
Minister za notranje zadeve
1935–1937
Naslednik: 
Sir Samuel Hoare, Bt
Opomba: "Bt" in "Btss" se pravilno pišeta brez končnega ločila (pike).

Vitezi naj bodo poimenovani z lastnimi imeni pred katerim stoji beseda "Sir" ali "Dame" za vitezinje — razen če so Ladies of the Garter ali Ladies of the Thistle za katere je pravilni prefiks "Lady". Npr:

Predhodnik: 
Sir John Anderson
Finančni minister
1945–1947
Naslednik: 
Sir Stafford Cripps

Splošne smernice glede nazivov uredi

Ne pozabite notranje povezati imen naziva z ustreznim člankom, ki opisuje ta naziv.

Če oseba podeduje ali pridobi naziv, naj bo oseba v nasledstvenem polju poimenovana z nazivom, ki ga je imela v času vzpona. V sledečem primeru, Fox Maule ni posedoval naziva dokler ni leta 1852 podedoval baronijo Panmure, Charles Wood pa je bil le baronet dokler ni leta 1866 dobil naziva vikont Halifax.

Predhodnik: 
Fox Maule
Predsednik nadzornega odbora
1852
Naslednik: 
Sir Charles Wood

Če monarh podeduje naziv, je to običajno kraljevski naziv (združen v kroni - merged in crown). Če temu ni tako, bi monarh moral biti omenjen z imenom in vrstilnim števnikom. Če v času nasledstva nima krone, mora biti opisan z nazivom, ki ga je takrat posedoval; spodaj z manjšimi črkami dodajte zapis:

<br /><small>'''kasneje postal<br />Kralj/Kraljica [ime] [vrstilni števnik]''</small>

kot je to v sledečem primeru:

Predhodnik: 
Edward of Middleham,
Waleški princ
Waleški princ
1486 – 1502
Naslednik: 
Henrik, yorški vojvoda
kasneje postal
Kralj Henrik VIII

Glave in parametri uredi

Splošni napotki uredi

i. Glave, ki jih nadzira ta projekt, so razdeljene v tri skupine:
 • službovanja (imetniki so izvoljeni ali imenovani)
 • nasledstveni nazivi (imetniki nazive(e) podedujejo od svojih prednikov)
 • odlikovanja (seznam imetnikov odlikovanj/dosežkov, ki so časovno omejeni).
ii. Vsaka nasledstvena vrstica ima nad seboj lahko le eno glavo kljub dejstvu, da naziv včasih sodi k več različnim glavam - izberite najprimernejšega (npr. predsednik ZDA bi lahko uvrstili k vojaškim položajem; vendar je to izvoljena vodstvena funkcija in je zato primernejša umestitev glave "Politične funkcije").
iii. Vsaka glava naj bo v nasledstvenem polju uvrščena le enkrat. Vse istovrstne nasledstvene vrstice naj bodo umeščene pod eno glavo ne glede na kronološki vrstni red.
iv. Vrstni red različnih glav (in s tem kategorij službovanj/nazivov) v kateremkoli nasledstvenem polju naj bo sledeč.
Opombe:
1. Te funkcije so povezane z veliko ali majhno politično močjo, uradno ali neuradno.
2. Funkcija z največjo politično močjo naj bo na vrhu seznama. Čeprav ena oseba redko poseduje vladarske nazive in politične funkcije ima v tem primeru prednost vladarski naziv. Tudi nekatere druge funkcije imajo lahko prednost pred s-off, kot so verski nazivi ali nazivi aristokracije.
3. Običajno so nazivi za člane kraljevske družine umeščeni za vladarskimi nazivi; če ima oseba tudi pomemben politični položaj, naj se kraljevski naziv umesti za njim.
4. Položaji v vladnih službah običajno sledijo političnim funkcijam.
5. Umestite diplomatske položaje in funkcije iz področja prava glede na njuno pomembnost.
6. Verski nazivi naj bodo umeščeni na tem mestu v seznamu, razen če vključuje nazive kot so papež, patriarh ali kalif. V tem primeru je le-ta umeščen na prvem mestu.
7. Položaji v medijih naj bi bili v večini primerov pred položaji v podjetjih, ker so mediji politično močnejša kategorija od običajnega podjetja.
8. Če ne obstajajo nazivi v nasledstvenem polju, ki naj bi bili pred s-other potem te glave ne uporabite, ker nima smisla izpisati Drugi položaji, funkcije brez prej navedenih položajev.
9. Čeprav so dandanes marsikateri aristokratski nazivi brez moči, so bili le-ti včasih povezani s politično močjo in so lahko v nasledstvenih poljih uvrščeni na vrhnji poziciji (to velja še posebno za Sveto rimsko cesarstvo in malo manj v srednjeveški Franciji). Omeniti je potrebno, da so ti nazivi lahko opredelijo kot vladarski, če imetniki naziva nad seboj nimajo gospodarja in so popolnoma neodvisni.
v. Častne nazive je težje opredeliti saj so bili nekoč ti nazivi bistveni. Častnih nazivov, ki se posedujejo hkrati z drugimi nazivi (npr. cornwalski vojvoda in rothesayski vojvoda za waleški princ) ni potrebno navajati. (Edina izjema je, ko te nazive ne poseduje skupaj en posameznik in se jih navaja ločeno le za obdobje - ko naziv posedujejo različne osebe; ko se nazivi ponovno združijo v eni osebi se jih prikaže kot združene tudi v nasledstvenem polju (ali pa se jih loči).)
vi. Za skupine glav specializirane po področjih ali tipih, kot je glava za parlamentarne sedeže, se uporablja ista predloga z različnim parametrom. Isto predlogo lahko uporabite večkrat v istem nasledstvenem polju, če jih uporabite z različnimi parametri (s-par jih razpozna več kot 100). Parameter se doda za predlogo in je ločen s pipo v formatu {{predloga|parameter}}. 10 predlog, ki se lahko uporabijo s parametri so s-par, s-rel, s-civ, s-npo, s-reg, s-roy, s-ach, s-sports, s-prec in s-wea. Seznam parametrov najdete v dokumentacijah predlog in spodaj v ustreznih poglavjih.

Službovanja uredi

Ta kategorija, najobširnejša izmed treh, vključuje različna službovanja, katerih nosilci naziva so na položaj imenovani ali izvoljeni. Ta službovanja so ali so bila običajno povezana z dločeno količino moči, čeprav se je v večini primerov ta moč skozi čas zmanjšala. Včasih je moč na določeni časovni točki popolnoma izginila.
Ko službovanje ustrezno umestite pod določeno glavo, naj bo nasledstvena vrstica službovanja umeščena v naraščajočem kronološkem vrstnem redu; na ta način se lahko kariera subjekta jasno vidi.

Parlamentarni položaji (s-par) uredi

a. S-par se nanaša na sedeže v pomembnih zakonodajnih telesih kot so parlament, kongres in zakonodajni zbor. To vključuje vsa sedanja in zgodovinska državna (in pokrajinska) telesa.
b. Ta predloga za pravilno delovanje zahteva uporabo enega izmed spodnjih parametrov. Uporaba predloge brez parametra {{s-par}} ustvari glavo "Parlamentarni sedeži", ki je preveč nejasna in se taka uporaba predloge odsvetuje.
 • Zakonodajna telesa Združenega kraljestva:
  • uk za Parlament Združenega kraljestva (sodoben, državni)
  • gb za Parlament Velike Britanije (zgodovinski (1707–1801), državni)
  • en za Parlament Anglije (zgodovinski (do 1707), državni)
  • sct za Škotski parlament (sodoben (od 1999), delni prenos pooblastil)
  • wal za Nacionalni zbor za Wales (sodoben (od 1998), delni prenos pooblastil)
  • ni za Parlament Severne Irske (zgodovinski (1921–1972), delni prenos pooblastil)
  • ni/ass za Severnoirski zbor (sodoben (od 1998), delni prenos pooblastil)
 • Zakonodajna telesa Združenih držav Amerike:
  • us-sen za Senat Združenih držav Amerike (sodoben, državni)
  • us-hs za Predstavniški dom ZDA (sodoben, državni)
  • (glej ustrezno točko spodaj za zakonodajna telesa v zveznih državah)
 • Zakonodajna telesa Kanade:
  • ca za Parlament Kanade (sodoben, državni)
  • ca-p za Zakonodajni zbor Kanadske province (zgodovinski)
  • ca-ab za Zakonodajni zbor Alberte (sodoben, provincial)
  • ca-bc za Zakonodajni zbor Britanske Kolumbije (sodoben, provinca)
  • ca-mb za Zakonodajni zbor Manitobe (sodoben, provinca)
  • ca-nb za Zakonodajni zbor Novega Brunswicka (sodoben, provinca)
  • ca-nl za HIša zborovanja Nove Fundlandije in Labradorja (sodoben, provinca)
  • ca-ns za Hiša zborovanja Nove Škotske (sodoben, provinca)
  • ca-on za Zakonodajni zbor Ontaria (sodoben, provinca)
  • ca-qc za Nacionalni zbor Quebeca (sodoben, provinca)
  • ca-qc-l za Zakonodajni zbor Quebeca (zgodovinski , provinca)
  • ca-pe za Zakonodajni zbor Otoka princa Edvarda (sodoben, provinca)
  • ca-sk za Zakonodajni zbor Saskatchewana (sodoben, provinca)
  • ca-nt za Zakonodajni zbor Serozahodnih teritorijev (sodoben, ozemlje)
  • ca-nu za Zakonodajni zbor Nunavuta (sodoben, ozemlje)
  • ca-yt za Zakonodajni zbor Yukona (sodoben, ozemlje)
 • ie za Parlament Irske (zgodovinski (do 1801), državni); parameter se naj ne uporablja za Dáil Éireann ali Seanad Éireann
 • ie/oi za Oireachtas (t.j. Dáil Éireann ali Seanad Éireann) (Irska, sodoben, državni)
 • jp-upr za Svetniški dom Japonske (sodoben)
 • jp-lwr za Predstavniški dom Japonske (sodoben)
 • eu za Evropski parlament (sodoben, mednarodni)
 • au za Parlament Avstralije (sodoben, državni)
  • au-sa za Parlament Južne Avstralije (sodoben, zvezna država)
  • au-vic za Parlament Viktorije (sodoben, zvezna država)
  • au-wa za Parlament Zahodne Avstralije (sodoben, zvezna država)
  • aw-nt za Zakonodajni zbor Severnega teritorija (sodoben, teritorij)
 • dk za Parlament Danske (Folketing) (Danska, sodoben, državni)
 • dk-lt za Okrožni svet Danske (Landsting) (Danska, zgodovinski (do 1953))
 • gh za Parlament Gane (sodoben, državni)
 • in-upr za Rajya Sabha (Indija, sodoben)
 • in-lwr za Lok Sabha (Indija, sodoben)
 • fr-upr za Senat Francije (sodoben)
 • fr-lwr za Francoska narodna skupščina (sodoben)
 • sl-dz za Državni zbor Republike Slovenije (sodoben, od leta 1992)
 • sl-ds za Državni svet Republike Slovenije (sodoben, od leta 1992)
 • sp-upr za Senat Španije (sodoben)
 • sp-lwr za Kongres poslancev Španije (sodoben)
 • rs za Narodna skupščina Republike Srbije (sodoben, entity legislature)
c. Parlamenti Anglije, Velike Britanije in Združenega kraljestva
1. Parlamenta Anglije, Velike Britanije so bili, ter parlament Združenega kraljestva je dvodomen. Spodnji dom britanskega parlamenta (British House of Commons) je demokratično izvoljen in spada pod glavo s-par. Lordska zbornica (House of Lords) je delno dedno imenovana in delno izbrana (z dednim ali dosmrtnim plemiški nazivom in škofi), toda nikoli niso člani voljeni in zato ne spada pod s-par glavo. Za člane lordske zbornice naj se uporabljata predlogi s-reg in s-rel, z oznako, da pripadajo lordski zbornici (za podrobnosti glej dokumentacijsko stran).
2. Člani parlamenta za določeno volilno enoto v Angliji pred 1707, v Angliji ali Škotski od 1707 do 1801 in v Združenem Kraljestvu po 1801, naj imajo nad seboj v nasledstvenem polju ustrezno glavo za te volilne enote.
3. Člani parlamenta, ki so delovali za volilno enoto pred omenjenimi datumi in drugi (ali isti, ne-zaporedoma) po teh datumih, naj imajo glave za oba parlamenta; vsaka glava naj se uporabi le enkrat. Primer: Oseba, ki je delovala v parlamentu Anglije za volilno enoto 1 in v parlamentu Združenega kraljestva za volilni enoti 2 in 3, naj bi vsebovala sledeče predloge, v tem vrstnem redu: s-par|en, nasledstvo (1), s-par|gb, nasledstvo (2), nasledstvo (3). (Vrstni red glav za parlament naj bo v kronološkem vrstnem redu, Anglija je prva, ki ji sledita Velika Britanija in nato Združeno Kraljestvo.)
4. Člani parlamenta, ki zaporedoma delujejo za isto volilno enoto v večih paralmentih, naj imajo glavo za novejši parlament. Primer: Član parlamenta, ki predstavlja volilno enoto v Angliji od leta 1689 do 1710 naj ima nasledstveno vrstico vključeno pod glavo s-par|gb.
5. V volilnih enotah, kjer je izvoljenih več članov naj bodo navedeni vsi predhodniki in nasledniki, ločeni med seboj z <br />. Člani parlamenta, ki istočasno predstavljajo eno volilno enoto, naj bodo uvrščeni v seznam z uporabo parametrov with=, with2=, with3=, itd). Če preostali člani delujejo v tej volilni enoti isto časovno obdobje kot subjekt članka, lahko datume izpustite; drugače pa navedite datume delovaja za imenom člana.
6. Kadar je član parlamenta prvi ali zadnji, ki predstavlja določeno volilno enoto (ob kreaciji ali ukinitve volilne enote), naj se uporabijo drugačne predloge. Za novo ustanovljene volilne enote nadomestite predlogo s-bef s predlogo s-new in uporabite ustrezni parameter: {{s-new|constituency}}. Za ukinjene volilne enote nadomestite predlogo s-aft tems predlogo s-non in razlog za ukinitev vpišite v parameter reason= "Volilna enota ukinjena".
7. Letnice naj bodo wikipovezane na volitve v katerih je dotični član dobil sedež v palamentu; ali pa tudi povezavo na volitve v kateri je bil izvojen njegov naslednik, npr.: 19831987.
Za seznam volitev v Združenem Kraljestvu glej Splošne volive v Združenem Kraljestvu (United Kingdom general elections) in Seznam nadomestnih volitev v Združenem Kraljestvu (List of UK by-elections).
Spodaj je prikazan izmišljeni primer, ki prikazuje nekatere izmed zgoraj omenjenih standardov (imena in datumi niso wikipovezani). Koda...
{{s-začetek}}
{{s-par|gb}}
{{s-bef|before=Richard Roe<br />Lord Sunway}}
{{s-ttl|title=[[Član parlamenta]] za [[Swevenham (UK Parliament constituency|]] |with=Richard Roe 1689–1700 |with2=Thomas Atkins 1700–1710
|years=1689 – 1710}}
{{s-non|reason=Volilna enota ukinjena}}
{{s-new|constituency}}
{{s-ttl|title=[[Član parlamenta]] za [[Higham (UK Parliament constituency|]] |with=Thomas Atkins
|years=1689 – 1710}}
{{s-aft|after=Thomas Atkins<br />Richard Teague}}
{{end}}
...bo izgledalo takole:
Parlament Velike Britanije
Predhodnik: 
Richard Roe
Lord Sunway
Član parlamenta za Swevenham
1689 – 1710
Z: Richard Roe 1689–1700
Thomas Atkins 1700–1710
Volilna enota ukinjena
Nova volilna enota Član parlamenta za Higham
1710 – 1715
Z: Thomas Atkins
Naslednik: 
Thomas Atkins
Richard Teague
d. Zakonodajna telesa v Združenih državah Amerike
1. Poleg zveznega Kongresa, je v ZDA še 108 drugih zakonodajnih teles (razširjene v 50-ih zveznih državah in 6-ih teritorijih) in za vsakega izmed njih obstaja svoja glava. Parametri zanje uporabljajo sledeči format:
 • us-[xx] za enodomna zakonodajna telesa zveznih držav ZDA in teritorijev
 • us-[xx]-sen za zgornje domove dvodomnih zakonodajnih teles zveznih držav ZDA in teritorijev
 • us-[xx]-hs za spodnje domove dvodomnih zakonodajnih teles zveznih držav ZDA in teritorijev
Opomba: [xx] pomeni dvočrkovno poštno kratico za vsako zvezno državo/teritorij in so prikazana spodaj (v oklepajih).
Opomba: Vse zgornji domovi se imenujejo "Senat", medtem ko poimenovanje spodnjih domov variira, npr: "Predstavniški dom" (House of Representatives), "House of Delegates" in "Assembly".
Opomba: Enodomna zakonodajna telesa so 4: Nebraska Legislature (ne), Council of the District of Columbia (dc), Legislature of Guam (gu) in Legislature of the Virgin Islands (vi).
Opomba: Vse zvezne države razen ene (Nebraska) imajo dvodomna zakonodajna telesa: Alabama (al), Alaska (ak), Arizona (az), Arkansas (ar), California (ca), Colorado (co), Connecticut (ct), Delaware (de), Florida (fl), Georgia (ga), Hawaii (hi), Idaho (id), Illinois (il), Indiana (in), Iowa (ia), Kansas (ks), Kentucky (ky), Louisiana (la), Maine (me), Maryland (md), Massachusetts (ma), Michigan (mi), Minnesota (mn), Mississippi (ms), Missouri (mo), Montana (mt), Nevada (nv), New Hampshire (nh), New Jersey (nj), New Mexico (nm), New York (ny), North Carolina (nc), North Dakota (nd), Ohio (oh), Oklahoma (ok), Oregon (or), Pennsylvania (pa), Rhode Island (ri), South Carolina (sc), South Dakota (sd), Tennessee (tn), Texas (tx), Utah (ut), Vermont (vt), Virginia (va), Washington (wa), West Virginia (wv), Wisconsin (wi) in Wyoming (wy).
Opomba: Trije teritoriji imajo dvodomno zakonodajno telo: American Samoa (as), Northern Mariana Islands (mp) in Puerto Rico (pr).
Popoln seznam najdete v Predloga:S-par.
2. Položaji v zakonodajnih telesih ZDA naj bodo navedeni v kronološkem vrstnem redu. Najprej naj bo navedeno najstarejše službovanje. Če je bil posameznik izvoljen na položaj v drugem zakonodajnem telesu, naj bo le to navedeno pod novo glavo.
Spodaj je prikazan izmišljeni primer, ki prikazuje nekatere izmed zgoraj omenjenih standardov (imena in datumi niso wikipovezani). Koda...
{{s-začetek}}
{{S-par|us-ca-hs}}
{{s-bef|before=[[Kenneth L. Maddy|Ken Maddy]]}}
{{s-ttl|title=[[California's 30th Assembly District|California State Assemblyman, 30th District]]| years=1978–1994}}
{{s-aft|after=[[Brian Setencich]]}}
{{S-par|us-ca-sen}}
{{s-bef| before=[[Phil Wyman]]}}
{{s-ttl| title=[[California's 16th State Senate district|California State Senator, 16th District]]| years=1994–2002}}
{{s-aft|after=[[Dean Florez]]}}
{{{{S-par|us-hs}}
{{{{USRepSuccessionBox|state=California|district=20|before=[[Cal Dooley]]|after=Incumbent|years=2005–danes}}
{{s-konec}}
...bo izgledalo takole:
Predstavniški dom Kalifornije
Predhodnik: 
Ken Maddy
Član predstavniškega doma Kalifornije, 30. okrožje
1978–1994
Naslednik: 
Brian Setencich
Senat Kalifornije
Predhodnik: 
Phil Wyman
Senator Kalifornije, 16. okrožje
1994–2002
Naslednik: 
Dean Florez
Predstavniški dom ZDA

Predloga:USRepSuccessionBox

Politične funkcije (s-off) uredi

Pod to glavo lahko umestite raznovrstna službovanja povezana s politiko. Večina teh službovanj so vodolni položaji v vladi države, položaji povezani z veliko politično močjo so običajno izvoljeni. Ta službovanja običajno sodijo v sledeče kategorije:
 • Izvoljeni vodje držav, npr. predsedniki (ZDA, Francija, Nemčija, Irska, itd.)
  • Izvoljeni monarhi, npr. vrhovni vladar Malezije
 • Vodje vlade
  • Izvoljeni vodje vlade, npr. ministrski predsednik (U.K.), kancler (Nemčija), itd.
  • Izvoljeni vodje vlade (npr. francoski ministrski predsednik)
  • Župani (npr. župan Washingtona, D.C.)
 • Ministri, državni sekretarji (ZDA / U.K.), člani kabineta (ZDA minister za ...)
  • Državni tožilec v ZDA je politična funkcija od leta 1870 naprej.
 • Izvoljeni guvernerji, npr. v zveznih državah ZDA (za imenovane guvernerje, npr. za avstralske države, glej s-gov)
 • Politična službovanja v parlamentu vključno z vodjem spodnjega doma (Speaker of the House of Commons) in predsednikom zgornjega doma (Lord Speaker) v UK, vodjem spodnjega doma (Speaker of the House of Representatives) in podpredsednikom (Vice President) v ZDA, itd.
Za politična službovanja znotraj strank (kot so to strankarski vodje), glej s-ppo.

Vladne službe (s-gov) uredi

Ta kategorija vključuje množico pomembnejših vladnih nepolitičnih položajev. Pod to glavo naj ne bodo umeščeni izvoljeni funkcionarji; le-ti naj bodo namesto tukaj umeščeni pod glavo s-off (politične funkcije). Službovanja pod to glavo so poleg ostalih tudi:
 • Imenovani guvernerji (npr. guvernerji avstralskih držav, the Governor-General of Canada, itd.)
 • Javni uslužbenci (e.g. permanent secretaries, osebni sekretar, itd.)
 • MI5/MI6/GCHQ (in druge obveščevalne službe) oficirji, ki ne službujejo v oboroženih silah (v tem primeru glej s-mil)
 • Nepolitična službovanja v parlamentu (npr. tajnik parlamenta, tajnik spodnjega doma, the Gentleman Usher of the Black Rod, itd.)

Častni nazivi (s-hon) uredi

a. To so službovanja, ki niso povezana z oblastjo (močjo), ker so to častne oz. svečane dolžnosti ali pa so včasih bila povezana z oblastjo in so oblast s tokom časa izgubila. Nekatera izmed teh službovanj, ki jih danes razumemo kot častne/svečane so:
 • Deželni arhivar (Custos Rotulorum), včasih je bila ta funkcija v Angliji politična
 • Lord Lieutenant, včasih je bila ta funkcija v Angliji politična
 • Večina službovanj, ki se nanašajo viteške redove
b. Če obstaja večja nejasnost glede tega ali je naziv le časten ali pa ima še vedno nekaj moči (oblasti), naj se uporablja s-gov glavo.

Dvorni položaji (s-court) uredi

To so imenovanja na kraljevskih dvorih. Le-ti vključujejo:
 • Osebni sekretar Njenega veličanstva kraljice (Private Secretary to the Sovereign)
 • Varuh kraljeve zakladnice (Keeper of the Privy Purse)

Funkcije v političnih strankah (s-ppo) uredi

To so funkcije v političnih strankah in vključujejo:
 • Strankarski vodja/predsednik
 • Član stranke, ki npr. skliče pripadnike stranke za glasovanje
 • Strankarski kandidati za volitve za predsednika ZDA, Francije, itd.
Nasledstveno polje je namenjeno le pomembnejšim funkcijam v glavnih strankah.

Funkcije iz področja prava (s-legal) uredi

To so funkcije, ki imajo moč in katerih osnovni element dela je delovanje na področju pravnega sistema. Taka službovanja so lahko:
 • Pravobranilci
 • Državni tožilci (v državah kjer to ni politično službovanje)
 • Okrožni javni tožilci
 • Predsednik in člani vrhovnega sodišča
 • Vodje/direktorji državnega tožilstva

Diplomatski položaji (s-dip) uredi

To so službena mesta v diplomatskih misijah različnih držav. Vključuje naj uradnike z visokimi čini:
 • Ambasadorji
 • Visoki komisarji (High Commissioner) (npr.: visoki komisar ZN za človekove pravice)
 • Generalni konzuli

Verski nazivi (s-rel) uredi

a. Verska službovanja so tista katerih dolžnosti so omejene na verske zadeve, ki so povezane z določeno religijo. Pripravljenih je več predlog tega tipa za različne religije; parametri (v poševni pisavi) in izpisi glav (poudarjena pisva) so v spodnjem seznamu:
 • ac za Nazivi Anglikanske skupnosti
 • bu za Budistični nazivi
 • ca za Nazivi Rimskokatoliške cerkve
 • cc za Nazivi Community of Christ
 • en za Nazivi Anglikanske cerkve
 • ep za Nazivi Episkopalne cerkve
 • ie za Nazivi Irske anglikanske cerkve
 • is za Muslimanski nazivi
 • jw za Judovski nazivi
 • mo za Nazivi Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni
 • or za Nazivi Pravoslavne cerkve
 • sc za Nazivi Škotske anglikanske cerkve
 • sh za Šiitski muslimanski nazivi
 • su za Sunitski muslimanski nazivi
 • wa za Nazivi Valižanske cerkve
b. Če parameter ni podan (koda je {{s-rel}}), se v glavi izpiše Verski nazivi.
c. V nasledstvenih poljih naj bodo le pomembnejši nazivi in položaje kot so škofi, nadškofi, kardinali, papeži, patriarhi, imami in kalifi.

Vojaški položaji (s-mil) uredi

a. To so položaji oblasti v vojski. Ta službovanja morajo biti pomembna in z njimi se mora dati zgraditi nasledstveno verigo, ki izpolnjuje kriterije tega Wikiprojekta. Primeri:
 • Vrhovni poveljniki (Commanderships-in-chief) - le če je ta položaj ločen od vodja države
 • Položaji načelniki štaba (Chief of staff) kot je načelnik generalštaba ali načelnik štaba mornarice
 • Polkovniki regimentov (Colonelcy of regiment)
b. Vojaški čini ne oblikujejo nasledstvenih verig in zato tukaj niso vključeni.

Položaji v javnih službah (s-civ) uredi

a. To so službovanja v javnih službah. V to kategorijo sodijo položaji v policiji, gasilcih in v zdravstvu. S pomočjo parametrov se kreirajojo tri specializirane glave. Parametri (v poševni pisavi) in izpisi glav (v poudarjeni pisavi) so navedeni spodaj:
 • pol za Položaji v policiji
 • fir za Položaji pri gasilcih
 • med za Položaji v zdravstvu
b. Če parameter ni podan (koda je {{s-civ}}), se v glavi izpiše Položaji v javnih službah.

Položaji v akademskih ustanovah (s-aca) uredi

To so predstojniki večjih visokošolskih/univerzitetnih inštitucij, ki vključujejo:
 • Rektorji/predstojniki univerz in dekani
 • Ravnatelji šol

Položaji v izobraževalnih institucijah/organizacijah (s-edu) uredi

To so vodje v pomembnejših izobraževalnih institucijah/organizacijah, ki vključujejo:
 • Vodje pomembnejših ne-političnih svetov, družb, uradov in zvez, ki delujejo na področju izobraževanja.

Položaji v kulturnih ustanovah (s-culture) uredi

To so pomembnejši položaji v prestižnih institucij/organizacij na področju kulture, ki vključujejo:
 • Predsednik in kuratorji vidnejših muzejev
 • Upravniki/vodje vidnejših gledališč
 • Vodje pomembnejših organizacij, institucij, zvez in podjetij povezanih s kulturo
  • Predsednik Ameriške filmske akademije (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)

Heraldični nazivi (s-herald) uredi

To so položaji povezani z heraldičnimi veljaki po svetu, vključno z organizacijo College of Arms (za Združeno kraljestvo razen Škotske, kot tudi za več držav Skupnosti narodov (Commonwealth), sodišče Lorda Lyona (za Škotsko) in Canadian Heraldic Authority (za Kanado). Višji (senior) heraldični položaji so:
 • Kings of Arms
  • Garter Principal King of Arms
  • Clarenceux King of Arms
  • Norroy and Ulster King of Arms
  • Lyon King of Arms
 • Heralds
  • Heralds in Ordinary
  • Heralds Extraordinary
Opomba: Ta glava naj se striktno uporablja za heraldična službovanja; za nazive povezane z viteškimi redi uporabite s-hon.

Položaji v neprofitnih organizacijah (s-npo) uredi

a. To so polžaji v neprofitnih organizacijah, vključno z dobrodelnimi organizacijami in delavskimi sindikati. Za nekatere izmed njih so napisane sprecializirane glave; parametri (v poševni pisavi) in izpisi glav (poudarjena pisva) so v spodnjem seznamu:
 • scout za Skavtstvo
 • waggs za World Association of Girl Guides and Girl Scouts
 • wosm za Svetovna organizacija skavtskih gibanj (WOSM)
 • bsa za Boy Scouts of America
 • gsusa za Girl Scouts of the USA
 • tsa za The Scout Association
 • tbsa za The Boy Scouts Association
 • mason za Prostozidarski položaji
 • uea za Svetovno esperantsko združenje (UEA)
 • pro za Strokovna in akademska združenja (npr. predsednik American Society of Civil Engineers, Linnaean Society, odvetniške zbornice (Bar Association))
b. Če parameter ni podan (koda je {{s-npo}}), se v glavi izpiše Položaji v neprofitnih organizacijah.

Položaji v medijih (s-media) uredi

a. To so službovanja v množičnih medijih, kot so:
 • TV in radio - v tem primeru vključujejo generalne direktorje, urednike in druge.
 • Revije in časopisi- v tem primeru vključujejo glavne urednike, lastnike in druge.
b. Nasledstveno polje je namenjeno le pomembnejšim medijem in službovanjem znotraj njih.

Položaji v podjetjih (s-bus) uredi

Ti vključujejo službovanja na visokih položajih v večjih podjetjih, npr.:
 • Predsednik/direktor/generalni direktor
 • Predsednik uprave
 • Direktorji profesionalnih športnih ekip

Drugi položaji, funkcije (s-other) uredi

Pod to glavo umestite službovanje, če zanj ne obstaja ustrezna glava ali pa ni jasno kam spada. Zaradi tega je občasno potrebno preveriti Posebno:KajSePovezujeSem/Predloga:S-other.

Dedni nazivi uredi

Ta kategorija zajema vse pomembne dedne naslove, razen za tiste, ki so že zajeti v s-off in s-gov: monarhom, višjim angleškim plemstvom (peers), aristokraciji in baronetom.

Splošni napotki uredi

a. Dedni naslovi zajemajo le dediče, tisti katerih naziv se deduje ali nazivi, ki bi se lahko dedovali.
b. Nazive je potrebno našteti pod ustrezno glavo za državo v kateri obstaja dedni naslov. Tako je "Steward of York" naveden pod glavo "Plemištvo Anglije", medtem ko je "Duke of Aquitaine" naveden pod glavo "Francoska aristokracija". To zagotavlja boljšo preglednost nasledstvenega polja in s tem lažje razumevanje vključenih držav.
c. Vrstni red dednih nazivov znotraj ustreznih kategorij in umeščanje pod ustrezno glavo je analizirano ločeno za vsako sekcijo posebej.

Vladarji (s-reg) uredi

a. Za vladarske nazive (nazivi, ki se nanašajo na vladavino monarhov) je dovolj uporabiti predlogo s-reg brez parametrov. Izpis v glavi bo Vladarski nazivi in spodaj so lahko umeščeni raznovrstni vladarski nazivi, ki so bili v lasti osebe ne glede na državo. Za pretendente in titularne vladarje uporabite predlogo s-pre.
b. Nazivi, ki so med seboj tesno povezani, lahko umestite v isto polje, ločeno z <br />. (npr.; Kraljestvo Kastilje in Leóna)
c. Vladarski nazivi naj bodo pod svojo glavo umeščeni kronološko (od najstarejšega do najmlajšega) in za nazive, ki so dedovani isti dan (ali leto, če je datum neznan) uvrstite glede na njihovo pomembnost (najprej najpomembnejši).

Člani kraljevske družine (s-roy) uredi

a. Za člane kraljevske družine s pomembnejšimi dednimi ali nasledstvenimi ne-plemiškimi nazivi uporabite predlogo s-roy. Nekateri nazivi, ki sodijo v to kategorijo so lahko:
Opomba: Mnogi kraljevski dediči ne posedujejo nazive, ki so običajni za dediče (kot je to valižanski princ v Združenem kraljestvu in princ Asturije v Španiji), običajno zato ker so bili morebitni dediči (heir presumptive) ne pa zakoniti dediči (heirs apparent).
b. Pripravljene so glave za kraljevske družine mnogih narodov, ki jih uporabite s pomočjo parametrov. Npr.: {{s-roy|uk}} izpiše glavo Britanska kraljevska rodbina. Polni seznam najdete v Predloga:S-roy.
c. Če ni podan noben parameter ({{s-roy}}) bo izpis v glavi Kraljevski nazivi.
d. Kraljevski nazivi naj bodo umeščeni pod njihovo glavo v kronološkem vrstnem redu.

Aristokrati in plemiči (s-reg) uredi

Izraza plemič (peer na Britanskem otočju) in aristokrat (nobleman v kontinentalni Evropi in drugih državah) sta pomensko sorodna. Nasledstvena polja naj bodo dodeljena le tistim nazivom, ki ga v danem trenutku poseduje ena oseba. Vljudnostni nazivi (courtesy title) v to kategorijo niso vključeni, ker to niso pravi nazivi in so pravzapav del stvarnih plemiških nazivov. Prav tako sem niso vključeni dosmrtni člani zgornjega doma britanskega parlamenta, čigar naslovi in pozicije se ne dedujeta (life peer).
a. Aristokrati in plemiči uporabljajo različne parametre. Parametri (poševna pisava) in izpisi v glavah (poudarjena pisava) so:
 • uk za Plemištvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (po 1801)
  • gb za Plemištvo Velike Britanije (1707–1801)
  • en za Plemištvo Anglije (pred 1707)
  • sct za Plemištvo Škotske (pred 1707)
  • ie za Plemištvo Irske (do 1922)
 • cm za Kamboška aristokracija
 • cn za Kitajska aristokracija
 • de za Nemška aristokracija
 • es za Španska aristokracija (po 1555)
 • fr za Francoska aristokracija
 • im za Vodja države Otoka Man
 • it za Italijanska aristokracija
 • jp za Japonska cesarska aristokracija
 • nl za Nizozemska aristokracija
 • nv za Plemištvo kraljestva Navarra
 • pt za Portugalska aristokracija
 • vn za Vietnamska aristokracija
 • other za Aristokratski nazivi
Opomba: Za Britansko otočje obstaja več vrst plemstva. Izberite ustreznega glede na državo ali na podane datume.
b. Vrstni red nazivov plemištva in aristokracije naj bodo pod svojo glavo umeščeni v padajočem vrstnem redu glede na hierarhijo.
c. Plemištvo na Britanskem otočju
Predhodnik in naslednik nista poimenovana z nazivom ampak z imenom in priimkom. Imena pa naj bodo notranje povezana na ustrezni članek, saj sta le ta različna, čeprav sta imeni enaki.
Sledeči primer ponazarja poimenovanje predhodnika in naslednika:
Predhodnik: 
Hugh Percy
Northumberlandski vojvoda
1786 – 1817
Naslednik: 
Hugh Percy

Baroneti (s-reg) uredi

Baronetstvo je dedni britanski častni naziv med višjim angleškim plemstvom (peer) in vitezom (ne pripada nobenemu izmed njih). Obstaja pet različnih baronetstev, ki vsi izvirajo iz Britanskega otočja.
a. Različna baronetstva uporabljajo različne parametre. Parametri (poševna pisava) in izpisi v glavah (poudarjena pisava) so:
 • uk-bt za Baroneti Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (po 1801)
 • ie-bt za Baroneti Irske (pred 1801)
 • gb-bt za Baroneti Velike Britanije (1707–1801)
 • en-bt za Baroneti Anglije (pred 1707)
 • sct-bt za Baroneti Nove Škotske (pred 1707)
b. Predhodniki in nasledniki so zapisani z imeni in priimki, brez naziva.
c. V s-ttl|title= naj bi v besedilu bilo poudarjeno, da je naziv osebe "baronet" s teritorialno oznako; beseda "baronet" naj bo notranje povezana s člankom ustreznega baronetstva.
Sledeči primer ponazarja poimenovanje predhodnika in naslednika:
Nova podelitev Baronet
(of Scotney)
1991 – 2003
Naslednik: 
Mark Thatcher
Opomba: dodajte tri apostrofe (''') za besedo "Baronet", kot tudi na začetku polja z letnicami (tj. tik pred prvim letom/datumom), da preprečite izpis teritorilane oznake in letnice v poudarjeni pisavi. Ta ukrep je potreben pri vseh nasledstvenih poljih, ki potrebujejo razlago v nepoudarjeni pisavi.
d. Čeprav običajno ena oseba nima več baronetskih nazivov, uvrstite nazive osebe z različnimi baronetstvi kronološko.

Priznanja/dosežki uredi

Ta kategorija vključuje dosežke, ki jih je oseba pridobila/osvojila kot rezultat spretnosti/znanja v umetnosti, znanosti ali športu. Ti dosežki niso povezani s službovanjem ali oblastjo.
Znotraj vsake izmed dveh sledečih kategorij naj bodo nazivi umeščeni kronološko.

Nagrade in dosežki (s-ach) uredi

a. Ta glava se uporablja za nagrade, rekorde in ostale dosežke, ki tvorijo nasledstvene verige. Predlogo lahko uporabite s parametri in tako podrobneje razločite dosežke. Parametri (v poševni pisavi) in izpisi glav (v poudarjeni pisavi) so navedeni spodaj:
 • awards in aw sta za nagrade
 • records in rec sta za rekordi
 • achievements in ach sta za dosežki
Če parameter ni podan (koda je {{s-ach}}), se v glavi izpiše Nagrade in dosežki. Če je le-to mogoče, glavo opredelite s parametri.
b. Nagrade
1. Ta glava se uporablja za prestižne nagrade podeljene osebam za njihovo delo na različnih področjih. Področja za katere se te nagrade podeljuje so med drugimi lahko:
 • Glasba (Grammy in MTV nagrade, itd.)
 • Književnost in novinarstvo (Nobelova nagrada, Pultzerjeve nagrade, Prešernove nagrade, itd.)
 • Znanost (Copleyeva medalja, Fieldsova medalja, itd.)
 • Umetnost (Pritzkerjeva nagrada, itd.)
 • Lepota (Miss sveta, Miss Universe, Mr. Universe, itd.)
2. Ta kategorija ne vključuje nagrade za delovanje v športu (glej s-sports). Izključene so tudi časti, odlikovanja, medalje za zasluge in skavtske nagrade, ker niso zapovrstne.
c. Rekordi
1. To so prestižni rekordi, ki so večinoma (ampak ne izključno) iz sveta športa in med drugim vključujejo:
 • Različni pomorski rekordi:
  • Modri trak
  • Največja ladja na svetu
 • Različni inžinirski rekordi:
  • Najvišja zgradba/stolp na svetu
  • Različni tipi najdaljših mostov na svetu
 • Različni športni rekordi:
  • Državni rekordi
  • Svetovni rekordi
  • Olimpijski rekordi
2. Vsak dosežen rekord ne ustreza pravilom nasledstvenih polj. Nasledstvena polja za rekolde naj vključujejo samo rekorde, ki so del zaporedja (vsi rekordi v Guinnessovi knjigi ne zaslužijo biti v nasledstvenem polju).
d. Dosežki

Športni dosežki (s-sports) uredi

a. Pod to glavo spadajo različni športni dosežki na večjih tekmovanjih kot so to olimpijske igre in različna svetovna prvenstva. Poleg tega se sem lahko vljučijo tudi predsedovanja in članstvo v predsedstvih pomembnejših ne-političnih komitejev in organizacij, ki delujejo na području športa. To med drugim vključuje:
 • Odlikovanja na športnih dogodkih/tekmovanjih
  • Olimpijski dobitniki medalj
  • Zmagovalci na večjih športnih tekmovanjih
  • Zmagovalne ekipe na mednarodnih prvenstvih v nogometu, košarki in drugih športih
 • Predsedniki Mednarodnega olimpijskega komiteja
 • Predsedniki prestižnih športnih klubov
b. Predsedstva profesionalnih športnih ekip so poslovne/podjetniške pozicije in jih zato uvrstite pod glavo s-bus.