Vojaško izrazoslovje

Vojáško izrazoslóvje (tudi vojáška terminologíja) je teoretična vojaška veda, ki se ukvarja z vojaškimi izrazi (oz. termini).

Glavni namen vojaškega izrazoslovja je tvorjenje, razlaga in prevajanje tujih vojaških strokovnih izrazov (terminov) za potrebe lastnih oboroženih sil.

V Slovenski vojski za to področje skrbi Šola za tuje jezike Slovenske vojske.

Glej tudi

uredi