Seznam vojaških kratic

seznam Wikimedie

To je razporeditveni, krovni seznam seznamov vojaških kratic oz. kratic, ki se uporabljajo v vojski/oboroženih silah, ki so bile v rabi oziroma so še.


Kratice | Dvočrkovne kratice | Dvočrkovne kombinacije | Tričrkovne kratice ( A-D, E-H, I-L, M-P, Q-T, U-X, Y-Ž) | Vojaške kratice | Seznam kratic