Vojaška obveznost ali vojaška dolžnost je v nekaterih državah z zakonom urejena dolžnost državljanov, da določen čas izvajajo določene obveznosti v oboroženih silah. Predstavlja neprostovoljni nabor določenih delov populacije z namenom vključiti jih v nacionalne oborožene sile[1].

Vojaška obveznost kot eden od načinov popolnjevanja oboroženih sil z vojaki v miru in vojni predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na bojno pripravljenost, njene značilnosti in čas trajanja vojaške obveznosti pa pogojujejo različni dejavniki. Med najpomembnejše spadajo družbeno-politična ureditev države, njene ekonomske možnosti, geografski in demografski dejavniki, pa tudi tradicija, sistem vojaške organiziranosti ter mnogi drugi dejavniki. Praviloma je vojaška obveznost splošna za vse državljane[2].

Vojaška dolžnost obsega naborno dolžnost, dolžnost služiti vojaški rok in dolžnost služiti v rezervni sestavi.

V Sloveniji je bila vojaška obveznost v veljavi do leta 2004, ko je bila z uvedbo profesionalne vojske ukinjena.

Reference

uredi
  1. Dictionary of Military Terms, 1986, str. 59
  2. Vojna enciklopedija (1974), str. 563
  • Dictionary of Military Terms (1986), The H.W.Wilson Company, New York
  • Vojna enciklopedija(1974), Vojnoizdavački zavod, Beograd