Vod (angleško Platoon; nemško Zug) je pehotna vojaška enota.

4. vod avstroogrskega 27. domobranskega pešpolka, ki so ga sestavljali večinoma Slovenci, pred odhodom na bojišče leta 1916.

Vod je sestavljen iz 3-4 oddelkov in mu poveljuje poročnik, medtem ko je najvišji podčastnik drugi poveljujoči mož. Sam vod ima od 16-70 vojakov, kar je odvisno od tipa enote (pehotna enota, oklepna enota,...) in od same vojske.

Pehotni vod kopenske vojske ZDA ima 45 vojakov, ki so razdeljeni na:

  • Štab voda (5 vojakov)
  • 3x oddelek (10 vojakov)
  • podporni oddelek (10 vojakov).
Manjša:
Oddelek
vojaška enota/formacije Večja:
Četa