Vojaške formacije so večje, sestavljene vojaške enote (sestavijo se iz več samostojnih vojaških enot), ki pa so sposobne samostojnega delovanja v miru in na bojišču. V letalstvu mislimo s tem predvsem formacijsko letenje.

Izraza vojaške formacije in vojaška enota se večinoma uporabljata kot sopomenki.

Pehotne vojaške formacije uredi

Letalske vojaške formacije uredi

Mornariške vojaške formacije uredi