Vas je podeželsko naselje, ki je izrazito agrarnega značaja ter nima pomembnejših upravnih, političnih,... funkcij, dejavnosti in ustanov.

Vas Tihaboj v Sloveniji

Manjše naselje od vasi je zaselek, medtem ko sta večja trg in mesto.

Vasi so bile poglavitna oblika naselij skozi zgodovino človeštva do industrijske revolucije; z industrializacijo in urbanizacijo se je zmeraj bolj večal pomen mest.

Oblike vasi uredi

Podeželska naselja uredi

Poleg vasi poznamo tudi druga podeželska naselja:

  • samotne kmetije (lahko je več kmetijskih poslopij, praviloma tu živijo prebivalci ene družine),
  • zaselki (do deset družin),
  • razložena naselja (navadno v obpanonskih gričevjih, posamezne hiše so med seboj precej oddaljene in razložene po slemenu griča).

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi