Usad je geološki pojav pri katerem se ob močnem deževju premikajo manjši deli preperine. Je majhen in ozek plaz, katerih trajanje je zelo kratko. V Sloveniji so primeri usadov gričevja na Primorskem in Štajerskem.[1]

SkliciUredi

  1. Senegačnik, Jurij; Drobnjak, Borut. Obča Geografija za 1. letnik gimnazij. ISBN 978-961-6357-94-4.