Sem Zupan Ž. iz Gorenjske, Wikipedia mi je že velikokrat rešila iz zagate, sedaj bi rad tudi sam pomagal drugim.

Uporabnik/ca je državljan
Evropske unije
PHP-2 Uporabnik/ca dobro obvlada programski jezik PHP.
Firefox Uporabnik/ca prispeva z Mozillo Firefox.