sl-0 Uporabnik ne govori slovenščine oz. ima velike težave pri razumevanju.