Rojen sem leta 1972 v Ljubljani. Po izobrazbi sem elektrotehnik.